Wij zijn Manufy. We respecteren uw privacy en privéleven, maar soms hebben we uw persoonlijke gegevens nodig. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we gebruiken en hoe we deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op onze website www.manufy.co (de “Website”), onze online applicatie (de “App”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”). Wij zijn Manufy en wij respecteren uw privacy en privéleven. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we gebruiken en hoe we deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op onze website www.manufy.com (de “Website en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Heeft u nog andere vragen over uw privacy? Bekijk onze pagina met veelgestelde vragen over privacy of neem contact met ons op via privacy@manufy.com.

Ben je jonger dan zestien jaar?

Als je jonger bent dan zestien jaar, mag je onze Website en Diensten niet gebruiken zonder toestemming van je ouders of wettelijke voogd.

Persoonlijke gegevens

Om onze Website en Diensten aan te bieden verwerken wij persoonsgegevens. De AVG stelt dat persoonsgegevens alle informatie zijn over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel te herleiden is tot deze persoon. Informatie over organisaties zijn volgens de AVG dus geen persoonsgegevens, maar gegevens van de medewerkers of contactpersonen wel. Het verwerken van persoonsgegevens is elke handeling die een organisatie met persoonsgegevens kan uitvoeren. Dit is een zeer brede term, van inzameling tot verwijdering. Manufy verwerkt persoonsgegevens en gaat daar op een verantwoorde manier mee om, zodat alle verwerkingen voldoen aan de eisen van de AVG.

Jouw toestemming

Wij kunnen uw gegevens op verschillende momenten opslaan, bijvoorbeeld wanneer u onze Website bezoekt, een account aanmaakt via onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of wanneer u contact met ons opneemt. Daarnaast hebben wij uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, kunnen wij onze diensten niet leveren.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en hoe gebruiken we deze?

Om onze Website en Diensten te gebruiken, hebben we de volgende gegevens nodig van fabrikanten en contacten van merken en freelancers:

Voor fabrikanten:

 • Uw naam: Uw naam is zichtbaar voor andere gebruikers van uw bedrijf. De naam van de contactpersoon van het bedrijf is zichtbaar bij het berichten sturen naar andere bedrijven.
 • Uw e-mailadres: Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van e-mails van op de Website.
 • Uw IP-adres: Uw IP-adres wordt gebruikt voor cookies en sessies. Dit wordt gebruikt om de gebruikerservaring van de Website te verbeteren.
 • Bedrijfsnaam: De bedrijfsnaam is zichtbaar voor andere bedrijven op de Website.
 • Bedrijfsadres (optioneel): Het bedrijfsadres wordt gebruikt voor de interactieve kaart op de bedrijfsprofielpagina. Deze kaart toont de locatie van het bedrijf. Dit wordt alleen gevraagd bij het toevoegen van nieuwe locaties aan uw bedrijf.
 • Bedrijfsberoep (optioneel): Het bedrijfsberoep wordt getoond op de bedrijfsprofielpagina. Dit kan handig zijn voor andere bedrijven of gebruikers om u op de Website te vinden.
 • Sociale media van het bedrijf (optioneel): De sociale media van het bedrijf worden getoond op de bedrijfsprofielpagina zodat andere gebruikers van de Website deze kunnen zien.
 • E-mailadres van het bedrijf (optioneel): Het e-mailadres van het bedrijf wordt gebruikt om e-mails van op de Website te verzenden en te ontvangen.
 • Bedrijfstelefoonnummer (optioneel): Het bedrijfstelefoonnummer wordt getoond op de bedrijfsprofielpagina en zichtbaar voor andere gebruikers.

Voor merken/contacten van merken en freelancers:

 • Uw naam: Uw naam is zichtbaar voor andere gebruikers van uw bedrijf. De naam van de contactpersoon van het bedrijf is zichtbaar bij het berichten sturen naar andere bedrijven.
 • Uw e-mailadres: Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van e-mails van op de Website.
 • Uw IP-adres: Uw IP-adres wordt gebruikt voor cookies en sessies. Dit wordt gebruikt om de gebruikerservaring van de Website te verbeteren.
 • Bedrijfsnaam: De bedrijfsnaam is zichtbaar voor andere bedrijven op de Website.
 • Bedrijfsadres (optioneel): Het bedrijfsadres wordt gebruikt voor de interactieve kaart op de bedrijfsprofielpagina. Op deze kaart wordt de locatie van het bedrijf weergegeven. Dit wordt alleen gevraagd bij het toevoegen van nieuwe locaties aan uw bedrijf.

Log in

We slaan de volgende gegevens op in uw account: wachtwoorden, gebruikersnamen en andere persoonlijke informatie. Zo hoeft u uw gegevens niet opnieuw aan ons te verstrekken. Ook slaan wij – voor uw eigen gemak – offertes van uw bedrijf op in uw account.

Sociale media

Het is mogelijk dat de aanbieder van social media ons informatie stuurt (volgens zijn beleid), als je gebruik maakt van social media functies op onze Website. Dat kan je naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijst en andere informatie zijn die je hebt verstrekt. Als je niet wilt dat de social media provider ons de informatie stuurt, kun je de privacy instellingen van je social media account wijzigen.

Als je een item leuk vindt, verschijnt dat item op je sociale media-account wanneer je bent ingelogd op je account. Als u zich op een webpagina bevindt die gebruikmaakt van add-ons voor sociale media, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw sociale media-account. Wij hebben geen controle over dit delen van gegevens.

Marktonderzoek

Wij kunnen u vragen om mee te doen aan marktonderzoek. Wij gebruiken uw gegevens voor het marktonderzoek. Die statistische gegevens gebruiken we anoniem voor Manufy. U kunt de vragenlijst op elk moment sluiten. We delen uw antwoorden niet met anderen en maken ze niet openbaar. Bovendien zijn uw antwoorden niet gekoppeld aan uw e-mailadres.

Nieuwsbrief

Manufy biedt nieuwsbrieven aan. Zo ben je volledig op de hoogte van nieuwe updates op het Manufy-platform, blogs, user stories, acties en ander nuttig nieuws uit de maakindustrie. Wij gebruiken een opt-in systeem. Elke keer dat we u een nieuwsbrief sturen, heeft u de mogelijkheid om u af te melden voor de nieuwsbrief.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden of enig ander doel dat daarmee verband houdt. Zo worden uw gegevens nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Veiligheid

We werken er hard aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. Zo hebben onbevoegden geen toegang tot uw gegevens. Wij nemen de volgende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Beveiligde netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL)-technologie of een technologie die vergelijkbaar is met SSL
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • Bij een datalek zullen wij handelen in overeenstemming met de verplichtingen onder de AVG. Als dat inhoudt dat wij u als betrokkene moeten informeren, doen wij dat.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we nodig hebben voor de doeleinden die we eerder hebben beschreven. We houden onze database zo up-to-date mogelijk en als we merken dat bepaalde informatie niet meer correct is, zullen we deze verwijderen/aanpassen. Als gebruiker van Manufy kunt u zich afmelden voor e-mails van Manufy via een link onder elke e-mail. Uw gegevens blijven bij ons bestaan. U kunt zich afmelden voor de mailings via een opt-out in elke e-mail die u ontvangt. Indien u uw gegevens volledig uit onze database wilt laten verwijderen, kan dit uiteraard zonder opgaaf van redenen. U dient dan een e-mail te sturen naar privacy@manufy.com met het verzoek tot verwijdering.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens alleen met anderen om u e-mails te kunnen sturen, u onze nieuwsbrief te kunnen sturen en om betalingen te kunnen voldoen. Wanneer deze anderen worden gedefinieerd als een verwerker van onze gegevens, gebruiken zij uw gegevens in overeenstemming met onze instructies en niet voor hun eigen doeleinden. In een verwerkersovereenkomst spreken wij met die partijen af dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en alleen die gegevens ontvangen die voor hun dienstverlening relevant zijn.

Overdracht

Wij verwerken uw gegevens alleen binnen de Europese Unie. We zullen uw gegevens alleen buiten de Europese Unie verwerken als het land een effectief beschermingsniveau voor uw gegevens heeft.

Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven aan andere landen of andere partijen dan hierboven beschreven.

Links

Mogelijk vindt u op onze website advertenties of andere inhoud die naar andere websites verwijzen. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij raden u aan het privacybeleid van die websites te lezen.

Koekjes

Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Uw webbrowser slaat deze cookies op wanneer u onze Website bezoekt. Deze cookies worden bij een volgend bezoek aan onze website weer opgehaald. Hierdoor kan onze Website u herkennen als een eerdere bezoeker.

We kunnen cookies gebruiken om uw gebruikerservaring op onze Website te verbeteren. Cookies zijn essentieel voor de werking van onze Website, zorgen ervoor dat u onze Website veilig kunt bezoeken en sporen bugs en fouten op onze Website op.

U kunt uw cookie-instellingen in uw browser wijzigen als u niet wilt dat er cookies naar uw apparaat worden verzonden. Wij zullen geen cookies opslaan als u onze Website bezoekt. Houd er rekening mee dat sommige websitefuncties of -diensten van onze website mogelijk niet correct werken zonder cookies.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we dit privacybeleid ingrijpend wijzigen, zullen we een melding op onze website en in onze app plaatsen, samen met het bijgewerkte privacybeleid. We informeren gebruikers die zijn geregistreerd met een e-mailadres ook in geval van belangrijke wijzigingen. Indien u niet als gebruiker geregistreerd bent, raden wij u aan de Website en dit beleid regelmatig te bezoeken.

Jou rechten

De gegevens die we verzamelen zijn persoonlijk. Daarom heeft u de volgende rechten:

 • U kunt inzage vragen in de persoonsgegevens die wij over u verwerken
 • U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens in onze administratie te corrigeren, bij te werken, af te schermen of te verwijderen. Als u daarnaast merkt dat de gegevens op uw account niet (meer) correct zijn, kunt u dit eenvoudig aanpassen in uw account
 • U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Wij kunnen deze kopie op uw verzoek aan een andere partij toesturen, u hoeft de gegevens dus niet zelf mee te sturen
 • U kunt een klacht indienen tegen de verwerking van uw gegevens
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u de indruk heeft dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken
 • U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens altijd intrekken. Wij kunnen uw gegevens niet verwerken vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt.

Mocht u nog vragen hebben over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Manufy BV
Sylviuslaan 5
9728 NS Groningen
frontend.labels.cocNummer: 77256026
info@manufy.com

v1.0 23-11-2020