Na této stránce s nejčastějšími dotazy podrobněji vysvětlujeme, co je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, a odpovídáme na nejčastější dotazy zákazníků. Snažíme se být co nejtransparentnější, pokud jde o to, jak Manufy zachází s vaším soukromím. Pokud váš dotaz není uveden, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím privacy@manufy.com.

Co jsou osobní údaje?

Pokud organizace zpracovává osobní údaje, platí obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). GDPR uvádí, že osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. To znamená, že informace jsou buď přímo o někom, nebo mohou být vysledovány zpět k této osobě. Informace o organizacích tedy nejsou osobními údaji dle GDPR, ale údaji zaměstnanců či kontaktů ano. Zpracování osobních údajů je jakákoli činnost, kterou může organizace s osobními údaji provést. Jedná se o velmi široký pojem, od sběru až po likvidaci. Manufy zpracovává osobní údaje a nakládá s nimi odpovědným způsobem tak, aby všechny operace zpracování splňovaly požadavky GDPR.

Jak jste získali data o mé společnosti?

Všechna firemní data, která máme, jsou z veřejných zdrojů. Tato data jsme zakoupili z různých platforem, což jsou DDMA schválené, vysoce kvalitní databáze. Jsou průběžně aktualizovány různými zdroji, jako je obchodní rejstřík Hospodářské komory, Obecní populační distribuční nástroj, Centrální insolvenční rejstřík pro nucené správy a konkursy, Centrální statistický úřad, Zprávy o trhu, Zprávy a tiskové zprávy, Vydavatelé, Pobočkové organizace, Internet a hluboký web (Big Data).

Pokud údaje o společnosti v našich databázích zahrnují také obchodní e-mailové adresy, které lze vysledovat zpět k osobě, pak ověříme, zda jsou tyto obchodní e-mailové adresy také na webových stránkách výrobce nebo na jiném otevřeném online zdroji. Pokud lze obchodní e-mailovou adresu vysledovat zpět k osobě, jedná se o osobní údaje a jejich zpracování musí probíhat v souladu s GDPR. Toto zpracování osobních údajů zakládáme na oprávněném zájmu společnosti Manufy. Konkrétněji toto zpracování znamená oslovení výrobců a zahrnutí údajů do naší databáze. Snažíme se umožnit výrobcům těžit z Manufy způsobem, který přispívá k výkonu povolání a jejich podnikání. Manufy i výrobci těží ze skutečnosti, že výrobci jsou zahrnuti v naší databázi. Manufy si klade za cíl propojit kupující, výrobce a nezávislé pracovníky, kteří se nacházejí v EU, efektivním, transparentním a – co je nejdůležitější – udržitelným způsobem. Proto usilujeme o co nejúplnější databázi. Výrobci jsou snadněji k nalezení Manufy, což může mít za následek více obchodů. Navíc, protože se jedná o profesní (obchodní) osobní údaje, které lze obvykle snadno nalézt online, existuje spravedlivá rovnováha mezi zájmy, které se týkají, když oslovujeme výrobce na e-mailové adrese, kterou lze vysledovat zpět k dané osobě.

Když máme v naší databázi e-mailovou adresu a kupující, značka nebo nezávislý pracovník chce poprvé kontaktovat výrobce prostřednictvím této e-mailové adresy z naší databáze, výrobce obdrží e-mail od společnosti Manufy, že někdo chce kontaktovat. V tu chvíli může výrobce ověřit účet a případně změnit e-mailovou adresu, na které chce být Manufy kontaktován. Výrobce může samozřejmě také uvést, že nebude zahrnut do naší databáze a účet smažeme.

Jaké osobní údaje shromažďujete a k čemu je používáte?

Pro výrobce:

 • Vaše jméno: Vaše jméno je viditelné pro ostatní uživatele vaší společnosti. Jméno kontaktní osoby společnosti je viditelné při zasílání zpráv jiným společnostem.
 • Vaše e-mailová adresa: Vaše e-mailová adresa se používá k odesílání a přijímání e-mailů z webových stránek.
 • Vaše IP adresa: Vaše IP adresa se používá pro soubory cookie a relace. To se používá ke zlepšení uživatelského zážitku z webových stránek.
 • Název společnosti: Název společnosti je viditelný pro ostatní společnosti na webových stránkách.
 • Adresa společnosti (volitelné): Adresa společnosti se používá pro interaktivní mapu na stránce profilu společnosti. Tato mapa zobrazí umístění společnosti. Tato možnost se zobrazí pouze při přidávání nových míst do vaší společnosti.
 • Povolání společnosti (volitelné): Povolání společnosti je zobrazeno na stránce profilu společnosti. To může být užitečné pro jiné společnosti nebo uživatele, aby vás našli na webových stránkách.
 • Sociální média společnosti (volitelné): Sociální média společnosti jsou zobrazena na stránce profilu společnosti, aby je mohli vidět ostatní uživatelé webových stránek.
 • E-mailová adresa společnosti (volitelné): Firemní e-mailová adresa se používá k odesílání a přijímání e-mailů z webových stránek.
 • Telefonní číslo společnosti (volitelné): Telefonní číslo společnosti je zobrazeno na stránce profilu společnosti a viditelné pro ostatní uživatele.

Pro značky/kontakty značek a freelancerů:

 • Vaše jméno: Vaše jméno je viditelné pro ostatní uživatele vaší společnosti. Jméno kontaktní osoby společnosti je viditelné při zasílání zpráv jiným společnostem.
 • Vaše e-mailová adresa: Vaše e-mailová adresa se používá k odesílání a přijímání e-mailů z webových stránek.
 • Vaše IP adresa: Vaše IP adresa se používá pro soubory cookie a relace. To se používá ke zlepšení uživatelského zážitku z webových stránek.
 • Název společnosti: Název společnosti je viditelný pro ostatní společnosti na webových stránkách.
 • Adresa společnosti (volitelné): Adresa společnosti se používá pro interaktivní mapu na stránce profilu společnosti. Tato mapa zobrazí umístění společnosti. Tato možnost se zobrazí pouze při přidávání nových míst do vaší společnosti.
Chci, aby moje data byla odstraněna z Manufy. Jak to mám udělat?

Jako uživatel Manufy se můžete odhlásit z odběru e-mailů Manufy prostřednictvím odkazu pod každým e-mailem. Vaše údaje u nás budou stále existovat. Z odběru e-mailů se můžete odhlásit prostřednictvím odhlášení v každém e-mailu, který obdržíte. Pokud chcete, aby vaše údaje byly zcela odstraněny z naší databáze, je to samozřejmě možné bez udání důvodů. Poté byste měli privacy@manufy.com poslat e-mail s žádostí o odstranění.

Informace na mém účtu musí být změněny. Jak ji mohu upravit?

Snažíme se zajistit, aby všechny informace v Manufy byly správné. Pokud si všimnete, že informace na vašem účtu nejsou správné (již), můžete je snadno upravit ve svém účtu.

Dodržujete legislativu GDPR?

ANO! Soukromí našich uživatelů bereme velmi vážně, a proto s jejich údaji zacházíme s náležitou péčí. Myslíme si, že je velmi důležité být v tomto ohledu transparentní a v našich zásadách ochrany osobních údajů a na této stránce FAQ vysvětlujeme, jak nakládáme s osobními údaji a dodržujeme právní předpisy GDPR.

Jak dlouho uchováváte osobní údaje uživatelů?

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je potřebujeme pro účely, které jsme popsali dříve. Udržujeme naši databázi co nejaktuálnější a pokud zjistíme, že určité informace již nejsou správné, vymažeme / upravíme je.

Jak chráníte osobní údaje uživatelů?

GDPR vyžaduje, abychom přijali vhodná technická a organizační opatření k řádné ochraně osobních údajů, které zpracováváme. Proto děláme vše, co je v našich silách, abychom ochránili Vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, použitím, úpravou nebo distribucí Vašich osobních údajů neoprávněnými osobami. To znamená, že ti, kteří nemají s vašimi daty nic společného, k nim nemají přístup. Děláme to prostřednictvím následujících opatření:

 • Zabezpečení síťových připojení pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer) nebo srovnatelné technologie
 • Přístup k údajům je omezen na ty, kteří je potřebují
Co děláte v případě porušení zabezpečení údajů?

Pokud dojde k porušení zabezpečení údajů, budeme jednat v souladu s naším postupem pro porušení zabezpečení údajů. Tento postup byl pečlivě vypracován a je v souladu s GDPR. K porušení zabezpečení údajů dochází, když dojde k porušení bezpečnosti, které náhodně nebo nezákonně vede ke zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům. Pokud dojde k narušení údajů, budeme s ním zacházet opatrně. To mimo jiné znamená, že pokud se jedná o porušení zabezpečení údajů, které musí být nahlášeno, nahlásíme to nizozemskému úřadu pro ochranu údajů do 72 hodin. Budeme také informovat subjekt údajů, kterého se uniklé údaje týkají.