Vi är Manufy B.V. med följande adress: Sylviuslaan 5, Groningen och postnummer: 9728 NS. Du hittar oss hos handelskammaren under följande nummer: 77256026.

Om du har några frågor om dessa allmänna villkor kan du kontakta oss via mail på: support@manufy.com.

Artikel 1 – Tillämplighet

Dessa allmänna användarvillkor (de allmänna villkoren) gäller när du använder webbplatsen, www.manufy.com, inklusive underdomäner (webbplatsen).

Artikel 2 – Allmänt
 1. De allmänna villkoren gäller när du använder webbplatsen och omfattar alla tjänster som erbjuds av oss.
 2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra de allmänna villkoren. Genom att använda webbplatsen accepterar du den senaste versionen av de allmänna villkoren.
 3. Avvikande villkor är endast tillämpliga om vi har gått med på dem, skriftligen.
 4. Om någon del av dessa allmänna villkor är ogiltigt påverkar detta inte tillämpligheten av resten av dessa allmänna villkor. Den del som är ogiltig skall ersättas med en bestämmelse som liknar bestämmelsen som är ogiltig.
Artikel 3 – Plattformen
 1. Målet med webbplatsen är att ansluta köpare, varumärken och frilansare till de bästa och mest hållbara tillverkarna inom EU.
 2. Manufy B.V. är aldrig part i det slutliga avtalet mellan användare av plattformen.
 3. Samtidigt som vi strävar efter att leverera en optimal användarupplevelse levererar vi våra tjänster som de är utan några garantier för kvaliteten på de erbjudna tjänsterna.
Artikel 4 – Användarvillkor för webbplatsen
 1. Du kan inte använda webbplatsen på ett sätt som bryter mot nederländsk lag eller andra tillämpliga regler eller förordningar.
 2. Du får inte sprida följande:
   • pornografiska videor, bilder eller annat material med erotiskt innehåll;
   • texter, bilder eller andra medier med erotiskt innehåll;
   • skräppost;
   • Falsk eller vilseledande information.
   • virus, skadlig kod, spionprogram eller annan programvara som är avsedd att skada våra datorer eller andra användares.
 3. Du får inte skapa ett konto under någon annans namn eller låtsas vara någon annan.
 4. Du är skyldig att inte lämna ut personuppgifter som erhållits från andra användare och som är förbjudna att missbruka dem.
 5. Du får inte kontakta andra användare för andra kommersiella ändamål än den som webbplatsen är avsedd för.
Artikel 5 – Webbplatsens tillgänglighet
 1. Vi kommer att göra alla våra ansträngningar för att göra webbplatsen tillgänglig hela tiden.
 2. Vi garanterar inte att webbplatsen är utan fel, begränsningar, buggar eller tillgänglig 24/7. Vi tar inget som helst ansvar för eventuella skador, vare sig direkta eller indirekta, som orsakas av att webbplatsen inte är tillgänglig eller på grund av buggar eller fel.
 3. Vi tar inget ansvar för skador som orsakas av felaktig information på webbplatsen
Artikel 6 – Användarkonto
 1. Du kan behandla dina kontouppgifter och lösenord konfidentiella. Använd ett säkert lösenord som består av bokstäver, symboler och siffror och som är minst 8 tecken långt. Användningen av ditt konto är för egen risk. Aktivitet på ditt konto kommer att tillskrivas dig personligen.
 2. Rapportera eventuella missbruk av ditt konto eller någon användning utan ditt tillstånd, så snart som möjligt och ändra ditt lösenord.
Artikel 7 – Priser och betalningar

Vissa tjänster på webbplatsen kan köpas med krediter. Du kan köpa dessa krediter via webbplatsen. Priset på dessa krediter nämns vid deras köp. Krediter kan användas i ett år efter köpet.

Artikel 8 – Rätt att avsluta ditt konto

Vi förbehåller oss rätten att (tillfälligt) neka dig åtkomst till ditt konto eller stänga och radera ditt konto i händelse av försenad betalning, utebliven betalning, missbruk eller brott mot dessa allmänna villkor. Vi tar inget som helst ansvar för skador som orsakats av dessa handlingar.

Artikel 9 – Konfidentialitet och integritet

Vi kommer att hålla dina personuppgifter konfidentiella och lagra dem i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan läsa vår integritetspolicy här.

Artikel 10 – Konfliktlösning

Vi är inte skyldiga att hjälpa till att lösa konflikter mellan säljare/ tillverkare och köpare / varumärken.

Artikel 11 – Ansvar

Vi ansvarar inte för:

 1. direkt eller indirekt skada som lidits till följd av användningen av vår webbplats, oavsett om fordran baseras på ett garantisystem, avtal eller någon annan rättslig princip;
 2. direkt eller indirekt skada som är resultatet av (felaktig) information som tillhandahålls på webbplatsen, oavsett om den informationen tillhandahölls av oss eller någon annan part, aktiv på webbplatsen;
 3. skada till följd av misstag som begåtts av tredje part eller orsakats av att webbplatsen inte är tillgänglig till följd av omständigheter utanför vårt inflytande.
Artikel 12 – Gottgörelse

Genom att använda webbplatsen ersätter du oss från eventuella krav, skulder, skador, förluster och utgifter från tredje part som uppstår till följd av användningen av webbplatsen eller tjänsterna. Denna klausul gäller inte i fall av olagligt uppsåt eller grov oaktsamhet från vår sida.

Artikel 13 – Immateriella rättigheter
 1. Alla varumärkesrättigheter, upphovsrätt, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter av alla naturintjäningsplikter på webbplatsen tillsammans med den underliggande programvarukoden ägs uteslutande av Manufy B.V.
 2. Manufy B.V. ger dig härmed en världsomspännande, icke-exklusiv, icke-överförbar, royaltyfri och återkallelig licens att använda webbplatsen för personligt bruk i enlighet med dessa allmänna villkor.
 3. Genom att använda vår webbplats ger du oss en, icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar och världsomspännande licens för att använda allt innehåll du laddar upp på webbplatsen.
 4. Genom att använda webbplatsen och ladda upp innehåll förklarar du att:
   • du är ensam och ensam innehavare av detta innehåll; eller
   • du har erhållit alla nödvändiga licenser, samtycken, behörigheter eller undantag för att ladda upp innehållet.
Artikel 14 – Gällande lagstiftning

Nederländsk lag

Artikel 15 – Behörig domstol

Alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa allmänna användarvillkor och alla avtal mellan dig och Manufy B.V. ska uteslutande lämnas till den behöriga domstolen i Noord-Nederland i Nederländerna.

v1.0 23-11-2020