Vi är Manufy B.V. med följande adress: Sylviuslaan 5, Groningen och postnummer: 9728 NS. Du hittar oss hos handelskammaren under följande nummer: 77256026.

Följande villkor är tillämpliga:

Om du har några frågor om dessa allmänna villkor kan du kontakta oss via mail på: support@manufy.com.