Hållbara konsulter

Gröna och hållbara transformatorer

Greenable är en internationell hållbarhetsplattform (B2B2C). Från hållbarhetsrapportering & revision, hållbar & cirkulär -Tech -Solutions matcher till EU-finansiering/bidrag/utlysningar upp till gröna marknadsföringsstrategier; Syftet är att hjälpa organisationer och institutioner att övergå till en hållbar och cirkulär ekonomi som utgör grunden för ett hållbart och motståndskraftigt samhälle och en hållbar miljö. Vid sidan av Sustainable Transformers, som hjälper företagsledare att styra sin verksamhet i en hållbar riktning genom att sätta långsiktiga mål i linje med EU-förordningar och de därav följande kriterierna för finansiell transparens. Dessa partners kan erbjuda värdefulla och praktiska lösningar för användare av Manufy-plattformen och påskynda sin hållbarhetsresa.

Hur använder man den?

Att förverkliga dina hållbarhetsmål kan vara en utmanande strävan, varje varumärke eller fabrik har sina egna speciella behov och utmaningar som måste beaktas. Greenable and Sustainable Transformers har utvecklat metoder för att analysera och identifiera de segment i ditt företag som kan förbättras mest effektivt.

För att detta ska fungera måste de boka ett samtal med dig och genomföra en kostnadsfri första konsultation online, ett par frågor kommer att ställas angående dina hållbarhetsambitioner och företagets färdplan.

Under konsultationen kommer de att utvärdera om du är berättigad till extra finansiering från din lokala regering eller EU och identifiera viktiga kostnadsbesparande hållbara förbättringar för dig.

Efter samrådet kommer de att skicka dig en handlingsplan eller be att få besöka ditt företag för ytterligare forskning.

Ansök nu

Gröna/hållbara transformatorer

handlingsplan

EU:s (Europeiska) insamlingsstöd:

  • Lär dig hur man känner igen (I) utmaningarna med hållbarhet och cirkularitet i min organisation (identifiering, medvetenhet, grund).

  • Om du vill utforska (II) utmaningarna för att få en bättre förståelse för komplexiteten och (nya) marknadens möjligheter, ha en bättre överblick över vägen framåt och de möjliga stegen att ta.

  • Hur man internaliserar (III) och blir självständigt kapabel att utveckla och implementera hållbara övergångar som är i linje med företagets mission & vision.

  • Hur man kan fortsätta framstegen (IV) och bli oberoende i den hållbara omvandlingen (Förbättrad / förstärkt hållbar övergångsprocess / motståndskraftigt ekosystem).

  • Kontroll av berättigande till EU-finansiering (regionalt, land, europeiskt) enligt ett: 2-stegs tillvägagångssätt.

Ansök nu

Grön och docka

Från början av Manufy har vi letat efter partners som kan bidra till att förverkliga våra och våra kunders hållbarhetsmål. Greenable har stöttat Manufy att hitta sin kvalitet för att hjälpa och stödja varumärken och tillverkare att identifiera sina hållbara mål och även hur man gör dem till verklighet. Detta är ett mycket konstruktivt partnerskap som bidrar till att påskynda den hållbara omställningen av textilindustrin!

Behöver du hjälp?

Kan jag också få hjälp med små hållbarhetsprojekt eller råd om hur jag kan förbättra min leverantörskedja?

Det är möjligt! Fråga oss via vår discordkanal, eller skicka oss ett mail.

Gå med i vår oenighet nu!
Skicka oss ett e-postmeddelande