FAQ Manufy

På den här FAQ-sidan förklarar vi mer detaljerat vad som beskrivs i vår integritetspolicy och vi svarar på de vanligaste frågorna från kunderna. Vi strävar efter att vara så transparenta som möjligt om hur Manufy hanterar din integritet. Om din fråga inte finns med, tveka inte att kontakta oss via privacy@manufy.com.

Vad är personuppgifter?

När en organisation behandlar personuppgifter gäller den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt GDPR är personuppgifter all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta innebär att information antingen direkt handlar om någon eller kan spåras tillbaka till den här personen. Information om organisationer är därför inte personuppgifter enligt GDPR, utan uppgifter från anställda eller kontakter. Bearbetning av personuppgifter är alla åtgärder som en organisation kan utföra med personuppgifter. Detta är en mycket bred term, från insamling till bortskaffande. Manufy behandlar personuppgifter och hanterar det på ett ansvarsfullt sätt så att all bearbetning uppfyller kraven i GDPR.

Hur fick du min företagsinformation?

All företagsinformation vi har kommer från offentliga källor. Vi har köpt dessa data från olika plattformar, som är DDMA-godkända databaser av hög kvalitet. De uppdateras kontinuerligt av olika källor som kommersiella register från handelskammaren, kommunal befolkningsdistributionsanläggning, centrala insolvensregistret för konkurs och konkurser, centrala statistikbyrån, marknadsrapporter, nyheter och pressmeddelanden, förläggare, filialorganisationer, internet och djup webb (Big Data).

Om företagsuppgifterna i våra databaser också innehåller företags-e-postadresser som kan spåras tillbaka till en person, kommer vi att verifiera om dessa företags-e-postadresser också finns på tillverkarens webbplats eller någon annan öppen online-källa. Om en företags e-postadress kan spåras tillbaka till en person är detta personuppgifter och behandlingen av dem måste ske i enlighet med GDPR. Vi baserar denna behandling av personuppgifter på Manufys legitima intresse. Mer specifikt innebär denna behandling att kontakta tillverkare och inkludera data i vår databas. Vi strävar efter att tillåta tillverkare att dra nytta av Manufy på ett sätt som bidrar till yrkesutövningen och deras verksamhet. Både Manufy och tillverkarna drar nytta av att tillverkare ingår i vår databas. Manufy syftar till att ansluta köpare, tillverkare och frilansare som finns inom EU på ett effektivt, öppet och - viktigast av allt - hållbart sätt. Vi strävar därför efter en databas som är så komplett som möjligt. Tillverkare är lättare att hitta av Manufy och detta kan leda till fler affärer. Dessutom, eftersom det rör sig om professionella (affärs) personuppgifter som vanligtvis kan hittas enkelt online, finns det en rättvis balans mellan intressen när vi kontaktar tillverkare på e-postadressen som kan spåras tillbaka till personen.

När vi har en e-postadress i vår databas och en köpare, varumärke eller frilansare vill kontakta tillverkaren för första gången via den e-postadressen från vår databas, kommer tillverkaren att få ett e-postmeddelande från Manufy som någon vill ha Kontakt. I det ögonblicket kan tillverkaren verifiera kontot och eventuellt ändra e-postadressen där han eller hon vill bli kontaktad av Manufy. Tillverkaren kan naturligtvis också ange att inte ingå i vår databas och vi kommer att radera kontot.

Vilka personuppgifter samlar du in och vad använder du det för?

För tillverkare:

 • Ditt namn: Ditt namn är synligt för andra användare av ditt företag. Namnet på företagets kontaktperson syns när du skickar meddelanden till andra företag.
 • Din e-postadress: Din e-postadress används för att skicka och ta emot e-post från från webbplatsen.
 • Din IP-adress: Din IP-adress används för cookies och sessioner. Detta används för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.
 • Företagsnamn: Företagsnamnet är synligt för andra företag på webbplatsen.
 • Företagsadress (valfritt): Företagsadressen används för den interaktiva kartan på företagsprofilsidan. Denna karta visar företagets plats. Detta frågas bara när du lägger till nya platser i ditt företag.
 • Företagets yrke (valfritt): Företagets yrke visas på företagsprofilsidan. Detta kan vara till hjälp för andra företag eller användare att hitta dig på webbplatsen.
 • Företagets sociala medier (valfritt): Företagets sociala media visas på företagets profilsida för andra användare av webbplatsen att se.
 • Företagets e-postadress (valfritt): Företagets e-postadress används för att skicka och ta emot e-post från på webbplatsen.
 • Företagets telefonnummer (valfritt): Företagets telefonnummer visas på företagsprofilsidan och syns för andra användare.

För varumärken / frilansare:

 • Ditt namn: Ditt namn är synligt för andra användare av ditt företag. Namnet på företagets kontaktperson syns när du skickar meddelanden till andra företag.
 • Din e-postadress: Din e-postadress används för att skicka och ta emot e-post från på webbplatsen.
 • Din IP-adress: Din IP-adress används för cookies och sessioner. Detta används för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.
 • Företagsnamn: Företagsnamnet är synligt för andra företag på webbplatsen.
 • Företagsadress (valfritt): Företagsadressen används för den interaktiva kartan på företagsprofilsidan. Denna karta visar företagets plats. Detta frågas bara när du lägger till nya platser i ditt företag.
Jag vill ta bort mina data från Manufy. Hur gör jag detta?

Som användare av Manufy kan du avsluta prenumerationen på e-postmeddelanden från Manufy via en länk under varje e-postmeddelande. Dina uppgifter kommer fortfarande att finnas hos oss. Du kan avbryta prenumerationen via en opt-out i varje e-postmeddelande du får. Om du vill ta bort dina uppgifter helt från vår databas är det naturligtvis möjligt utan att ange skäl. Du ska sedan skicka ett e-postmeddelande till privacy@manufy.com med begäran om borttagning.

Informationen på mitt konto måste ändras. Hur kan jag justera det?

Vi strävar efter att säkerställa att all information i Manufy är korrekt. Om du märker att informationen på ditt konto inte är korrekt (längre) kan du enkelt justera den i ditt konto.

Uppfyller du GDPR-lagstiftningen?

JA! Vi tar våra användares integritet mycket seriöst och hanterar därför deras data med vederbörlig försiktighet. Vi tycker att det är mycket viktigt att vara transparent om detta och i vår sekretesspolicy och denna FAQ-sida förklarar vi hur vi hanterar personuppgifter och följer GDPR-lagstiftningen.

Hur länge behåller du användarnas personuppgifter?

Vi kommer inte att behålla din personliga information längre än vi behöver för de ändamål som vi beskrev tidigare. Vi håller vår databas så uppdaterad som möjligt och om vi märker att viss information inte längre är korrekt kommer vi att radera / justera den.

Hur skyddar du användarnas personuppgifter?

GDPR kräver att vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att korrekt skydda de personuppgifter vi behandlar. Vi gör därför allt vi kan för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, användning, ändring eller distribution av dina personuppgifter av obehöriga. Det betyder att de som inte har något att göra med dina data inte kan komma åt dem. Vi gör detta genom följande åtgärder:

 • Säkerhet för nätverksanslutningar med Secure Socket Layer (SSL) eller en jämförbar teknik
 • Tillgången till uppgifterna är begränsad till dem som behöver informationen
Vad gör du i händelse av dataintrång?

När ett dataintrång inträffar kommer vi att agera enligt vårt dataintrångsförfarande. Denna procedur har utformats noggrant och är i linje med GDPR. Ett dataintrång inträffar när ett säkerhetsbrott inträffar som av misstag eller olagligt leder till förstörelse, förlust, ändring eller obehörig utlämnande eller åtkomst av personuppgifter. Om ett dataintrång inträffar hanterar vi det noggrant. Detta innebär bland annat att om det handlar om ett dataintrång som måste rapporteras, kommer vi att rapportera det till den nederländska dataskyddsmyndigheten inom 72 timmar. Vi kommer också att informera den registrerade som den läckta informationen avser.