Betydande förändringar

Den lettiska klädsektorn har genomgått betydande förändringar under de senaste årtiondena. Före 1900-talet bar en majoritet av letterna folkdräkter. Kvinnor bar långa mönstrade kjolar och täckte sina huvuden med halsdukar.

Även om de har bevarat detta sätt att klä sig som en del av sin kultur, har deras klädstil förändrats enormt under åren. Idag bär letter ett brett utbud av kläder, inklusive jeans, t-shirts, designerkläder, kostymer, shorts och många andra typer av moderna kläder.

Sök efter tillverkare i Lettland
Börja tillverka i Lettland

Brett utbud av produkter

Det finns nästan 750 klädtillverkningsföretag i Lettland som producerar ett brett utbud av klädprodukter för att möta konsumenternas behov. Dessa företag sysselsätter cirka 13 000 personer. En majoritet av klädtillverkarna i Lettland fungerar som utkontrakterade produktionsanläggningar för utländska modemärken.

Lettlands huvudstad Riga har ett 50-tal klädtillverkare. Andra företag är spridda över landet. Dessa företag är specialiserade på att producera alla typer av klädprodukter, även om de är kända för underklädestillverkning. De flesta av företagen använder specialmaskiner för att utföra uppgifter som knappholing, kontursömmning, sömmar och weltficka.

Lång tradition av produktion

Lettland har en lång tradition av klädproduktion, vilket gör landet till en av Östeuropas ledande klädproducenter. Den lettiska klädindustrin är mycket exportorienterad. Landet exporterar en betydande mängd klädprodukter till andra länder.

Avancerade maskiner

Klädtillverkare i Lettland använder avancerade symaskiner och har en lägre produktionskostnad jämfört med många av sina europeiska motsvarigheter. De har också en pool av skickliga anställda.

Varför är Lettland ett bra resmål för klädtillverkning?

Lettlands unika geografiska läge ger tillgång till stora marknader, särskilt de utvecklade EU-marknaderna. Landet är en inkörsport till Asien, USA och EU. De har också en kompetent och motiverad arbetskraft, utvecklad infrastruktur och ett sömlöst informations- och kommunikationsnätverk. Lettland har nästan allt klädtillverkare letar efter i EU-länder.

De bästa tillverkarna i EU

Vi har valt ut de bästa europeiska tillverkarna för att få ditt jobb gjort. Utnyttja deras kraft genom att begära en offert och ta emot deras erbjudanden. Din hållbara klädproduktion startar nu!

Sök efter tillverkare i Lettland
Börja tillverka i Lettland