Smo Manufy B.V. z naslednjim naslovom: Sylviuslaan 5, Groningen in poštna številka: 9728 NS. Pri Trgovinski zbornici nas najdete pod naslednjo številko: 77256026.

Če imate kakšna vprašanja o teh splošnih pogojih, nas lahko kontaktirate preko pošte na: support@manufy.com.

Člen 1 – Uporabnost

Ti splošni pogoji uporabe (splošni pogoji) veljajo pri uporabi spletnega mesta, www.manufy.com, vključno s poddomenimi (spletno mesto).

Člen 2 – Splošno
 1. Splošni pogoji veljajo pri uporabi spletnega mesta in segajo na vse storitve, ki jih ponujamo mi.
 2. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo splošne pogoje. Z uporabo spletnega mesta sprejemate najnovejšo različico splošnih pogojev.
 3. Odstopanje pogojev se uporablja le, če smo se z njimi pisno dogovorili.
 4. Če je kateri koli del teh splošnih pogojev ničen ali ničen, to ne vpliva na uporabnost preostanek teh splošnih pogojev. Del, ki je ničen ali ničen, se nadomesti z določbo, ki je tesno podobno določbi, ki je nična ali nična.
Člen 3 – Platforma
 1. Cilj spletne strani je povezati kupce, blagovne znamke in freelancers z najboljšimi in najbolj trajnostnimi proizvajalci znotraj EU.
 2. Manufy B.V. nikoli ni stranka končnega dogovora med uporabniki platforme.
 3. Medtem ko si prizadevamo za zagotavljanje optimalne uporabniške izkušnje, zagotavljamo naše Storitve, kot je brez zagotovil glede kakovosti ponujenih storitev.
Člen 4 – Pogoji uporabe spletnega mesta
 1. Spletne strani ne morete uporabljati na način, ki krši nizozemski zakon ali druga veljavna pravila ali predpise.
 2. Ne smete širiti naslednjega:
   • pornografskih videoposnetkov, slik ali drugega gradiva z erotično vsebino;
   • besedil, slik ali drugih medijev z erotično vsebino;
   • neželena smetena;
   • napačne ali zavajajoče informacije;
   • viruse, zlonamerno programsko opremo, vohunsko programsko opremo ali drugo programsko opremo, namenjeno škoditi našim računalnikom ali računalnikom drugih uporabnikov.
 3. Ne smete ustvariti računa pod imenom nekoga drugega ali se pretvarjati, da ste nekdo drug.
 4. Osebnih podatkov, pridobljenih od drugih uporabnikov, niste dolžni razkriti in jih prepovedati zlorabe.
 5. Drugim uporabnikom ne smete pristopiti v druge komercialne namene, kot je spletna stran namenjena.
Člen 5 – Razpoložljivost spletne strani
 1. Potrudili se bomo, da bo spletna stran vedno na voljo.
 2. Ne jamčimo, da je spletna stran brez napak, omejitev, hrošči ali na voljo 24/7. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za kakršne koli odškodnine, bodisi neposredne ali posredne, ki jih je spletno mesto ni na voljo ali zaradi napak ali napak.
 3. Ne sprejemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo povzročile napačne informacije na spletni strani
Člen 6 – Uporabniški račun
 1. Podatke o računu in geslo morate obravnavati zaupno. Uporabite varno geslo, ki je sestavljeno iz črk, simbolov in številk in je dolgo vsaj 8 znakov. Uporaba vašega računa je za vaše lastno tveganje. Dejavnost v vašem računu vam bo pripisana osebno.
 2. Prosimo, da čim prej poročate o zlorabah računa ali uporabi brez vašega dovoljenja in spremenite geslo.
Člen 7 – Cene in plačila

Nekatere storitve na spletni strani je mogoče kupiti s krediti. Te kredite lahko kupite preko spletne strani. Cena teh kreditov je omenjena ob njihovem nakupu. Kredite lahko uporabljate eno leto po nakupu.

Člen 8 – Pravica do zapiranje računa

Pridržujemo si pravico , da vam (začasno) zanikamo dostop do vašega računa ali zapremo in izbrišemo vaš račun v primeru zakasnjenega plačila, neplačila, zlorabe ali kršitve teh splošnih pogojev. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za škodo, ki bi jo povzročile te tožbe.

9. člen – Zaupnost in zasebnost

Vaše osebne podatke bomo obdržali zaupne in jih shranili v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti. Našo politiko zasebnosti si lahko preberete tukaj.

Člen 10 – Reševanje konfliktov

Nismo dolžni pomagati pri reševanju sporov med prodajalci/proizvajalci in kupci/blagovnimi znamkami.

Člen 11 – Odgovornost

Nismo v odgovornosti za:

 1. neposredno ali posredno škodo, ki je utrpela zaradi uporabe našega spletnega mesta, ne glede na to, ali zahteva temelji na jamstveni shemi, sporazumu ali kakšnem drugem pravnem načelu;
 2. neposredno ali posredno škodo, ki je posledica (neusmiljene) informacije, ki so na voljo na spletni strani, ne glede na to, ali smo te informacije predložili mi ali druga stranka, ki je aktivna na spletni strani;
 3. škodo, ki izhaja iz napak tretjih oseb ali zaradi nedosegljivosti spletnega mesta zaradi okoliščin, ki niso na področje uporabe našega vpliva.
Člen 12 – Odškodnina

Z uporabo spletnega mesta nam odvzamete odškodnino za vse terjatve, obveznosti, odškodnine, izgube in stroške tretjih oseb, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta ali storitev. Ta klavzula se ne uporablja v primerih nezakonite naklepnosti ali hude malomarnosti z naše strani.

Člen 13 – Intelektualna lastnina
 1. Vse pravice blagovnih znamk, avtorske pravice, pravice podatkovne zbirke in vse druge pravice intelektualne lastnine vsake narave, ki so v zvezi s spletno stranjo, skupaj z temeljno programsko kodo, so v izključno lasti Družbe Manufy B.V.
 2. Manufy B.V. vam s tem podeli svetovno, neizključno, neprenesljivo, licenčno licenco brez licenčnine in jo je mogoče preklicati za uporabo spletnega mesta za osebno uporabo v skladu s temi splošnimi pogoji.
 3. Z uporabo naše spletne strani nam dajete, neekskluzivno, licenčno, prenosljivo in svetovno licenco za uporabo vseh vsebin, ki jih naložite na spletni strani.
 4. Z uporabo spletnega mesta in nalaganjem vsebine izjavljate, da:
   • ste izključni in izključni imetnik te vsebine; ali
   • ste pridobili vse potrebne licence, soglasja, dovoljenja ali opustitve za nalaganje vsebine.
Člen 14 – Pravno pravo

Nizozemska zakonodaja

Člen 15 – Pristojno sodišče

Vsi spori, ki izhajajo iz ali v zvezi s temi splošnimi pogoji storitve in vsemi sporazumi med vami in Manufyjem B.V., se predložijo izključno pristojnemu sodišču Noord-Nederland na Nizozemskem.

v1.0 23-11-2020