Op deze pagina met veelgestelde vragen leggen we in meer detail uit wat er staat beschreven in ons privacybeleid en beantwoorden we de meest gestelde vragen van klanten. We streven ernaar om zo transparant mogelijk te zijn over hoe Manufy omgaat met uw privacy. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op via privacy@manufy.com.

Wat zijn persoonsgegevens?

Wanneer een organisatie persoonsgegevens verwerkt, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG stelt dat persoonsgegevens alle informatie zijn over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel te herleiden is tot deze persoon. Informatie over organisaties zijn volgens de AVG dus geen persoonsgegevens, maar gegevens van de medewerkers of contactpersonen wel. Het verwerken van persoonsgegevens is elke handeling die een organisatie met persoonsgegevens kan uitvoeren. Dit is een zeer brede term, van inzameling tot verwijdering. Manufy verwerkt persoonsgegevens en gaat daar op een verantwoorde manier mee om, zodat alle verwerkingen voldoen aan de eisen van de AVG.

Hoe kom je aan mijn bedrijfsgegevens?

Alle bedrijfsgegevens die we hebben, zijn afkomstig uit openbare bronnen. We hebben deze gegevens gekocht van verschillende platforms, dit zijn DDMA-goedgekeurde, hoogwaardige databases. Ze worden continu geactualiseerd door verschillende bronnen zoals Handelsregister van de Kamer van Koophandel, Gemeentelijke Voorziening Bevolkingsverdeling, Centraal Insolventieregister surseances en faillissementen, Centraal Bureau voor de Statistiek, Marktberichten, Nieuws- en persberichten, Uitgeverijen, Brancheorganisaties, Internet en diepe internet (Big Data).

Als de bedrijfsgegevens in onze databases ook zakelijke e-mailadressen bevatten die herleidbaar zijn tot een persoon, dan controleren wij of deze zakelijke e-mailadressen ook op de website van de fabrikant of een andere open online bron staan. Indien een zakelijk e-mailadres herleidbaar is tot een persoon zijn dit persoonsgegevens en dient de verwerking daarvan conform de AVG te geschieden. Wij baseren deze verwerking van persoonsgegevens op het gerechtvaardigd belang van Manufy. Meer specifiek betekent deze verwerking het benaderen van fabrikanten en het opnemen van de gegevens in onze database. We streven ernaar om fabrikanten te laten profiteren van Manufy op een manier die bijdraagt aan de uitoefening van het beroep en hun bedrijf. Zowel Manufy als de fabrikanten profiteren van het feit dat fabrikanten in onze database zijn opgenomen. Manufy streeft ernaar om inkopers, fabrikanten en freelancers die gevestigd zijn binnen de EU op een efficiënte, transparante en vooral duurzame manier met elkaar te verbinden. Wij streven dan ook naar een zo volledig mogelijke database. Fabrikanten zijn door Manufy makkelijker te vinden en dit kan leiden tot meer business. Daarnaast is er, omdat het gaat om professionele (zakelijke) persoonsgegevens die doorgaans goed online te vinden zijn, er een goede balans tussen de betrokken belangen wanneer wij fabrikanten benaderen op het tot de persoon herleidbare e-mailadres.

Wanneer we een e-mailadres in onze database hebben en een koper, merk of freelancer wil voor het eerst contact opnemen met de fabrikant via dat e-mailadres uit onze database, dan krijgt de fabrikant een e-mail van Manufy dat iemand contact. Op dat moment kan de fabrikant het account verifiëren en eventueel het e-mailadres wijzigen waarop hij of zij door Manufy gecontacteerd wil worden. De fabrikant kan natuurlijk ook aangeven niet opgenomen te worden in onze database en zullen wij het account verwijderen.

Welke persoonsgegevens verzamelt u en waarvoor gebruikt u deze?

Voor fabrikanten:

 • Uw naam: Uw naam is zichtbaar voor andere gebruikers van uw bedrijf. De naam van de contactpersoon van het bedrijf is zichtbaar bij het berichten sturen naar andere bedrijven.
 • Uw e-mailadres: Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van e-mails van op de Website.
 • Uw IP-adres: Uw IP-adres wordt gebruikt voor cookies en sessies. Dit wordt gebruikt om de gebruikerservaring van de Website te verbeteren.
 • Bedrijfsnaam: De bedrijfsnaam is zichtbaar voor andere bedrijven op de Website.
 • Bedrijfsadres (optioneel): Het bedrijfsadres wordt gebruikt voor de interactieve kaart op de bedrijfsprofielpagina. Deze kaart toont de locatie van het bedrijf. Dit wordt alleen gevraagd bij het toevoegen van nieuwe locaties aan uw bedrijf.
 • Bedrijfsberoep (optioneel): Het bedrijfsberoep wordt getoond op de bedrijfsprofielpagina. Dit kan handig zijn voor andere bedrijven of gebruikers om u op de Website te vinden.
 • Sociale media van het bedrijf (optioneel): De sociale media van het bedrijf worden getoond op de bedrijfsprofielpagina zodat andere gebruikers van de Website deze kunnen zien.
 • E-mailadres van het bedrijf (optioneel): Het e-mailadres van het bedrijf wordt gebruikt om e-mails van op de Website te verzenden en te ontvangen.
 • Bedrijfstelefoonnummer (optioneel): Het bedrijfstelefoonnummer wordt getoond op de bedrijfsprofielpagina en zichtbaar voor andere gebruikers.

Voor merken/contacten van merken en freelancers:

 • Uw naam: Uw naam is zichtbaar voor andere gebruikers van uw bedrijf. De naam van de contactpersoon van het bedrijf is zichtbaar bij het berichten sturen naar andere bedrijven.
 • Uw e-mailadres: Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van e-mails van op de Website.
 • Uw IP-adres: Uw IP-adres wordt gebruikt voor cookies en sessies. Dit wordt gebruikt om de gebruikerservaring van de Website te verbeteren.
 • Bedrijfsnaam: De bedrijfsnaam is zichtbaar voor andere bedrijven op de Website.
 • Bedrijfsadres (optioneel): Het bedrijfsadres wordt gebruikt voor de interactieve kaart op de bedrijfsprofielpagina. Deze kaart toont de locatie van het bedrijf. Dit wordt alleen gevraagd bij het toevoegen van nieuwe locaties aan uw bedrijf.
Ik wil mijn gegevens van Manufy laten verwijderen. Hoe doe ik dit?

Als gebruiker van Manufy kunt u zich afmelden voor e-mails van Manufy via een link onder elke e-mail. Uw gegevens blijven bij ons bestaan. U kunt zich afmelden voor de mailings via een opt-out in elke e-mail die u ontvangt. Indien u uw gegevens volledig uit onze database wilt laten verwijderen, kan dit uiteraard zonder opgaaf van redenen. U dient dan een e-mail te sturen naar privacy@manufy.com met het verzoek tot verwijdering.

De gegevens op mijn account moeten worden gewijzigd. Hoe kan ik het aanpassen?

We streven ernaar om ervoor te zorgen dat alle informatie in Manufy correct is. Als je merkt dat de gegevens op je account niet (meer) kloppen, kun je dit eenvoudig aanpassen in je account.

Voldoet u aan de AVG-wetgeving?

JA! Wij nemen de privacy van onze gebruikers zeer serieus en gaan daarom zorgvuldig om met hun gegevens. Wij vinden het erg belangrijk om hier transparant over te zijn en in ons Privacybeleid en deze FAQ pagina leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens en voldoen aan de AVG wetgeving.

Hoe lang bewaart u de persoonlijke gegevens van gebruikers?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we nodig hebben voor de doeleinden die we eerder hebben beschreven. We houden onze database zo up-to-date mogelijk en als we merken dat bepaalde informatie niet meer correct is, zullen we deze verwijderen/aanpassen.

Hoe beschermt u de persoonlijke gegevens van gebruikers?

De AVG verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens die wij verwerken goed te beveiligen. Wij doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonsgegevens door onbevoegden. Dit betekent dat degenen die niets met uw gegevens te maken hebben er geen toegang toe hebben. Dit doen wij door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • Toegang tot de gegevens is beperkt tot degenen die de gegevens nodig hebben
Wat doet u bij een datalek?

Wanneer zich een datalek voordoet, zullen wij handelen volgens onze procedure voor datalekken. Deze procedure is zorgvuldig opgesteld en in lijn met de AVG. Er is sprake van een datalek wanneer er een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt die per ongeluk of onrechtmatig leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot persoonsgegevens. Als er zich een datalek voordoet, gaan we daar zorgvuldig mee om. Dit houdt onder meer in dat als het een datalek betreft dat gemeld moet worden, wij dit binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de betrokkene op wie de gelekte gegevens betrekking hebben.