FAQ Manufy

Op deze pagina met veelgestelde vragen leggen we meer in detail uit wat wordt beschreven in ons privacybeleid en beantwoorden we de meest gestelde vragen van klanten. We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn over hoe Manufy met jouw privacy omgaat. Staat jouw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op via privacy@manufy.com.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Wanneer een organisatie persoonsgegevens verwerkt, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG stelt dat persoonsgegevens alle informatie zijn over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel herleidbaar is naar deze persoon. Informatie over organisaties zijn volgens de AVG dus geen persoonsgegevens, maar gegevens van de medewerkers of contacten wel. Het verwerken van persoonlijke gegevens is elke handeling die een organisatie kan uitvoeren met persoonlijke gegevens. Dit is een heel brede term, van inzameling tot verwijdering. Manufy verwerkt persoonsgegevens en gaat er op een verantwoorde manier mee om, zodat alle verwerkingen voldoen aan de eisen van de AVG.

Hoe zijn jullie aan mijn bedrijfsgegevens gekomen?

Alle bedrijfsgegevens die we hebben, zijn afkomstig uit openbare bronnen. We hebben deze data gekocht van verschillende platforms, dit zijn DDMA-goedgekeurde databases van hoge kwaliteit. Ze worden continu geactualiseerd door diverse bronnen zoals Handelsregister van de Kamer van Koophandel, Gemeentelijke Bevolkingsdistributie, Centraal Insolventieregister curatele en faillissementen, Centraal Bureau voor de Statistiek, Marktrapportages, Nieuws- en persberichten, Uitgevers, Brancheorganisaties, Internet en deep web (Big Data).

Als de bedrijfsgegevens in onze databases ook zakelijke e-mailadressen bevatten die herleidbaar zijn tot een persoon, dan gaan wij na of deze zakelijke e-mailadressen ook op de website van de producent of een andere open online bron staan. Indien een zakelijk e-mailadres herleidbaar is naar een persoon, betreft dit persoonsgegevens en de verwerking daarvan dient plaats te vinden conform de AVG. We baseren deze verwerking van persoonsgegevens op het gerechtvaardigde belang van Manufy. Meer specifiek betekent deze verwerking het benaderen van producenten en het opnemen van de gegevens in onze database. We streven ernaar om producenten te laten profiteren van Manufy op een manier die bijdraagt ​​aan de uitoefening van het beroep en hun bedrijf. Zowel Manufy als de producenten profiteren van het feit dat producenten in onze database zijn opgenomen. Manufy streeft ernaar om inkopers, producenten en freelancers die gevestigd zijn binnen de EU op een efficiënte, transparante en vooral duurzame manier met elkaar te verbinden. Wij streven dan ook naar een zo compleet mogelijke database. producenten zijn gemakkelijker te vinden door Manufy en dit kan resulteren in meer omzet. Omdat het daarnaast gaat om professionele (zakelijke) persoonsgegevens die veelal eenvoudig online te vinden zijn, is er een goede balans tussen de belangen die spelen wanneer we producenten benaderen op het e-mailadres dat tot de persoon herleidbaar is.

Wanneer we een e-mailadres in onze database hebben en een inkoper of freelancer wil voor het eerst contact opnemen met de producent via dat e-mailadres uit onze database, dan krijgt de producent een e-mail van Manufy die iemand wil contact. Op dat moment kan de producent het account verifiëren en eventueel het e-mailadres wijzigen waarop hij of zij gecontacteerd wil worden door Manufy. Uiteraard kan de producent ook aangeven niet in onze database opgenomen te worden en zullen wij het account verwijderen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen jullie en waarvoor gebruiken jullie ze?

Voor producenten:

 • Jouw naam: Jouw naam is zichtbaar voor andere gebruikers van jouw bedrijf. De naam van de contactpersoon van het bedrijf is zichtbaar bij berichten naar andere bedrijven.
 • Jouw e-mailadres: Jouw e-mailadres wordt gebruikt om e-mails van op de website te verzenden en te ontvangen.
 • Jouw IP-adres: Jouw IP-adres wordt gebruikt voor cookies en sessies. Dit wordt gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.
 • Bedrijfsnaam: De bedrijfsnaam is zichtbaar voor andere bedrijven op de Website.
 • Bedrijfsadres (optioneel): Het bedrijfsadres wordt gebruikt voor de interactieve kaart op de bedrijfsprofielpagina. Op deze kaart staat de locatie van het bedrijf. Dit wordt alleen gevraagd bij het toevoegen van nieuwe locaties aan jouw bedrijf.
 • Bedrijfsbezetting (optioneel): De bedrijfsbezetting wordt weergegeven op de bedrijfsprofielpagina. Dit kan handig zijn voor andere bedrijven of gebruikers om jou op de website te vinden.
 • Sociale media van het bedrijf (optioneel): de sociale media van het bedrijf worden weergegeven op de bedrijfsprofielpagina zodat andere gebruikers van de website deze kunnen zien.
 • Bedrijfse-mailadres (optioneel): Het bedrijfse-mailadres wordt gebruikt om e-mails van op de website te verzenden en te ontvangen.
 • Bedrijfstelefoonnummer (optioneel): het bedrijfstelefoonnummer wordt weergegeven op de bedrijfsprofielpagina en is zichtbaar voor andere gebruikers.

Voor inkopers/contacten van inkopers en freelancers:

 • Jouw naam: Jouw naam is zichtbaar voor andere gebruikers van jouw bedrijf. De naam van de contactpersoon van het bedrijf is zichtbaar bij berichten naar andere bedrijven.
 • Jouw e-mailadres: Jouw e-mailadres wordt gebruikt om e-mails van op de website te verzenden en te ontvangen.
 • Jouw IP-adres: Jouw IP-adres wordt gebruikt voor cookies en sessies. Dit wordt gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.
 • Bedrijfsnaam: De bedrijfsnaam is zichtbaar voor andere bedrijven op de Website.
 • Bedrijfsadres (optioneel): Het bedrijfsadres wordt gebruikt voor de interactieve kaart op de bedrijfsprofielpagina. Op deze kaart staat de locatie van het bedrijf. Dit wordt alleen gevraagd bij het toevoegen van nieuwe locaties aan jouw bedrijf.
Ik wil mijn gegevens laten verwijderen bij Manufy. Hoe doe ik dit?

Als gebruiker van Manufy kun jij je uitschrijven voor e-mails van Manufy via een link onder elke e-mail. Jouw gegevens blijven bij ons bestaan. Jij kunt je uitschrijven voor de mailings via een opt-out in elke e-mail die je ontvangt. Indien jij jouw gegevens volledig uit onze database wilt hebben, kan dit uiteraard zonder opgaaf van redenen. Stuur dan een e-mail naar privacy@manufy.com met het verzoek om verwijdering.

De informatie op mijn account moet worden gewijzigd. Hoe kan ik dit aanpassen?

We streven ernaar om ervoor te zorgen dat alle informatie in Manufy correct is. Als je merkt dat de informatie op je account niet (meer) klopt, kun je dit eenvoudig aanpassen in je account.

Voldoen jullie aan de AVG-wetgeving?

JA! Wij nemen de privacy van onze gebruikers zeer serieus en gaan daarom zorgvuldig om met hun gegevens. We vinden het erg belangrijk om hier transparant over te zijn en in ons Privacybeleid en deze FAQ-pagina leggen we uit hoe we omgaan met persoonsgegevens en voldoen aan de GDPR-wetgeving.

Hoe lang bewaren jullie de persoonlijke gegevens van gebruikers?

We zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we deze nodig hebben voor de doeleinden die we eerder hebben beschreven. We houden onze database zo actueel mogelijk en als we merken dat bepaalde informatie niet meer klopt, zullen we deze verwijderen / aanpassen.

Hoe beschermen jullie de persoonlijke gegevens van gebruikers?

De AVG vereist dat wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die wij verwerken goed te beschermen. Wij doen er dan ook alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonsgegevens door onbevoegden. Dit betekent dat degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben er geen toegang toe hebben. Dit doen we door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • Toegang tot de gegevens is beperkt tot degenen die de gegevens nodig hebben
Wat doen jullie bij een datalek?

Wanneer zich een datalek voordoet, handelen wij volgens onze datalekprocedure. Deze procedure is zorgvuldig opgesteld en is in lijn met de AVG. Een datalek doet zich voor wanneer een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt die per ongeluk of onrechtmatig leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot persoonsgegevens. Mocht er zich een datalek voordoen, dan gaan wij daar zorgvuldig mee om. Dit betekent onder meer dat als het een datalek betreft dat gemeld moet worden, wij dit binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We zullen ook de betrokkene informeren op wie de gelekte gegevens betrekking hebben.