Mi vagyunk a Manufy B.V. a következő címmel: Sylviuslaan 5, Groningen és irányítószám: 9728 NS. A Kereskedelmi Kamaránál az alábbi szám alatt talál minket: 77256026.

Ha bármilyen kérdése van ezekkel az általános szerződési feltételekkel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot postai úton a következő címen: support@manufy.com.

1. cikk – Alkalmazhatóság

Ezek az általános felhasználási feltételek (az Általános Feltételek) a Weboldal, www.manufy.com használatakor érvényesek, beleértve az aldomaineket (a Weboldalt).

2. cikk – Általános
 1. Az Általános Szerződési Feltételek akkor érvényesek, amikor Ön a Weboldalt használja, és kiterjed az általunk kínált összes szolgáltatásra.
 2. Fenntartjuk a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket bármikor megváltoztassuk. A Weboldal használatával Elfogadja az Általános Szerződési Feltételek legújabb verzióját.
 3. Az eltérő feltételek csak akkor érvényesek, ha írásban beleegyeztünk.
 4. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része semmis vagy semmis, ez nem befolyásolja a jelen Általános Szerződési Feltételek többi részének alkalmazhatóságát. A semmis vagy semmis rész helyébe olyan rendelkezés lép, amely szorosan hasonlít a semmis vagy semmis rendelkezésre.
3. cikk – A platform
 1. A weboldal célja, hogy összekapcsolja a vásárlókat, márkákat és szabadúszókat az EU legjobb és legfenntarthatóbb gyártóival.
 2. A Manufy B.V. soha nem részese a platform felhasználói közötti végleges megállapodásnak.
 3. Miközben arra törekszünk, hogy optimális felhasználói élményt nyújtsunk, szolgáltatásainkat úgy nyújtjuk, ahogy az a kínált szolgáltatások minőségére vonatkozó garanciák nélkül történik.
4. cikk – A weboldal használati feltételei
 1. A weboldalt nem használhatja olyan módon, amely sérti a holland jogszabályokat vagy bármely más vonatkozó szabályt vagy előírást.
 2. Nem terjesztheti a következőket:
   • pornográf videók, képek vagy más erotikus tartalmú anyagok;
   • erotikus tartalmú szövegek, képek vagy más média;
   • spam;
   • hamis vagy félrevezető információk;
   • vírusok, rosszindulatú programok, kémprogramok vagy más szoftverek, amelyek célja, hogy károsítsák számítógépeinket vagy más felhasználók számítógépeit.
 3. Nem hozhat létre fiókot valaki más neve alatt, és nem tehet úgy, mintha valaki más lenne.
 4. Ön köteles nem nyilvánosságra hozni a más felhasználóktól megszerzett és a velük való visszaéléstől eltiltott személyes adatokat.
 5. Ön nem léphet kapcsolatba más felhasználókkal más kereskedelmi célokra, mint amire a Weboldalt szánják.
5. cikk – A weboldal elérhetősége
 1. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a weboldal mindenkor elérhető legyen.
 2. Nem garantáljuk, hogy a Weboldal hibák, korlátozások, hibák vagy a nap 24 órájában elérhető. Semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amelyet a Weboldal elérhetetlensége vagy hibák vagy hibák vagy hibák okoznak.
 3. Nem vállalunk felelősséget a weboldalon található téves információk által okozott károkért
6. cikk – Felhasználói fiók
 1. Előfordulhat, hogy a fiókadatait és jelszavát bizalmasan kell kezelnie. Használjon biztonságos jelszót, amely betűkből, szimbólumokból és számokból áll, és amely legalább 8 karakter hosszú. A fiók használata a saját felelősségére történik. A fiókjában végzett tevékenységeket személyesen Önnek tulajdonítjuk.
 2. Kérjük, a lehető leghamarabb jelentse fiókjával vagy bármilyen használatával kapcsolatos visszaéléseket vagy bármilyen felhasználást az Ön engedélye nélkül, és változtassa meg jelszavát.
7. cikk – Árak és kifizetések

A weboldal egyes szolgáltatásai kreditek segítségével vásárolhatók meg. Ezeket a krediteket a weboldalon keresztül vásárolhatja meg. Ezeknek a hiteleknek az árát a vásárláskor említik. A kreditek a vásárlást követő egy évig használhatók fel.

8. cikk – A fiók bezárásának joga

Fenntartjuk a jogot arra, hogy (ideiglenesen) megtagadjuk Öntől a fiókjához való hozzáférést, vagy lezárjuk és töröljük fiókját késedelmes fizetés, nem fizetés, visszaélés vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek megsértése esetén. Az ilyen cselekmények által okozott károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

9. cikk – Titoktartás és adatvédelem

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és azokat az Adatvédelmi irányelveinknek megfelelően tároljuk. Adatvédelmi irányelveinket itt olvashatja.

10. cikk – Konfliktuskezelés

Nem vagyunk kötelesek segíteni az eladók/ gyártók és a vevők/ márkák közötti konfliktusok megoldásában.

11. cikk – Felelősség

Nem vállalunk felelősséget a következőkért:

 1. a weboldalunk használatából eredő közvetlen vagy közvetett kár, függetlenül attól, hogy a követelés garanciarendszeren, megállapodáson vagy bármely más jogi elven alapul-e vagy sem;
 2. közvetlen vagy közvetett kár, amely a Weboldalon megadott (jogellenes) információk eredménye, függetlenül attól, hogy ezeket az információkat mi vagy bármely más, a Weboldalon aktív fél adta-e meg;
 3. harmadik felek által elkövetett hibákból eredő károk, vagy amelyeket a Weboldal elérhetetlensége okoz a befolyásunk körén kívül eső körülmények miatt.
12. cikk – Kártalanítás

A Weboldal használatával Ön kártalanít minket a weboldal vagy a Szolgáltatások használatából eredő, harmadik felektől származó követelések, kötelezettségek, károk, veszteségek és költségek alól. Ez a záradék nem vonatkozik a mi oldalunkról származó jogellenes szándék vagy súlyos gondatlanság esetén.

13. cikk – Szellemi tulajdon
 1. Minden védjegyjog, szerzői jog, adatbázis-jog és bármilyen más szellemi tulajdonjog, amely a Weboldalra ruházza, az alapul szolgáló szoftverkóddal együtt, kizárólag a Manufy B.V. tulajdonában van.
 2. A Manufy B.V. ezennel világméretű, nem kizárólagos, nem átruházható, jogdíjmentes és visszavonható engedélyt ad Önnek arra, hogy a Weboldalt személyes használatra használja a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően.
 3. Weboldalunk használatával Ön nem kizárólagos, jogdíjmentes, átruházható és világméretű engedélyt ad nekünk a Weboldalra feltöltött tartalmak felhasználására.
 4. A Weboldal használatával és a tartalom feltöltésével Ön kijelenti, hogy:
   • Ön kizárólagos tulajdonosa ennek a tartalomnak; vagy
   • ön megszerezte az összes szükséges licencet, beleegyezést, engedélyt vagy lemondást a tartalom feltöltéséhez.
14. cikk – Irányadó jog

Holland jog

15. cikk – Illetékes bíróság

A jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitát, valamint az Ön és a Manufy B.V. közötti összes megállapodást kizárólag a hollandiai Noord-Nederland illetékes bíróságához kell benyújtani.

v1.0 23-11-2020