Είμαστε Manufy B.V. με την ακόλουθη διεύθυνση: Sylviuslaan 5, Γκρόνινινγκεν και ταχυδρομικός κώδικας: 9728 NS. Μπορείτε να μας βρείτε στο Εμπορικό Επιμελητήριο με τον ακόλουθο αριθμό: 77256026.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους γενικούς όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: support@manufy.com.

Άρθρο 1 – Δυνατότητα εφαρμογής

Αυτοί οι γενικοί όροι χρήσης (οι Γενικοί Όροι) ισχύουν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, www.manufy.com, συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων (ο Ιστότοπος).

Άρθρο 2 – Γενικά
 1. Οι Γενικοί Όροι ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και επεκτείνονται σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
 2. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους Γενικούς Όρους ανά πάσα στιγμή. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας αποδέχεστε την πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων.
 3. Οι παρεκκλίνοντες όροι ισχύουν μόνο εάν έχουμε συμφωνήσει σε αυτούς, γραπτώς.
 4. Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Γενικών Όρων είναι άκυρο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων παρόντων Γενικών Όρων. Το μέρος που είναι άκυρο αντικαθίσταται από διάταξη που μοιάζει πολύ με τη διάταξη που είναι άκυρη ή άκυρη.
Άρθρο 3 – Η πλατφόρμα
 1. Στόχος της Ιστοσελίδας είναι η σύνδεση αγοραστών, εμπορικών σημάτων και ελεύθερων επαγγελματιών με τους καλύτερους και πιο βιώσιμους κατασκευαστές εντός της ΕΕ.
 2. Η Manufy B.V. δεν είναι ποτέ συμβαλλόμενο μέρος στην τελική συμφωνία μεταξύ των χρηστών της πλατφόρμας.
 3. Ενώ προσπαθούμε να προσφέρουμε μια βέλτιστη εμπειρία χρήστη, παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας όπως και χωρίς εγγυήσεις σχετικά με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Άρθρο 4 – Όροι χρήσης της Ιστοσελίδας
 1. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με τρόπο που παραβιάζει την ολλανδική νομοθεσία ή οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες κανόνες ή κανονισμούς.
 2. Δεν επιτρέπεται να διαδώσετε τα εξής:
   • πορνογραφικά βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό με ερωτικό περιεχόμενο.
   • κείμενα, εικόνες ή άλλα μέσα με ερωτικό περιεχόμενο·
   • ανεπιθύμητα μηνύματα.
   • ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες·
   • ιούς, κακόβουλο λογισμικό, λογισμικό υποκλοπής spyware ή άλλο λογισμικό που προορίζεται να βλάψει τους υπολογιστές μας ή άλλους χρήστες.
 3. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με το όνομα κάποιου άλλου ή να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος άλλος.
 4. Είστε υποχρεωμένοι να μην αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα που έχουν αποκτηθεί από άλλους χρήστες και απαγορεύεται η κατάχρηση τους.
 5. Δεν επιτρέπεται να προσεγγίσετε άλλους χρήστες για άλλους εμπορικούς σκοπούς από αυτόν για τους οποίους προορίζεται ο Ιστότοπος.
Άρθρο 5 – Διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας
 1. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να καταστήσουμε την Ιστοσελίδα διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.
 2. Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος είναι χωρίς σφάλματα, περιορισμούς, σφάλματα ή διαθέσιμα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που προκαλούνται από τη μη διαθέσιμη ιστοσελίδα ή λόγω σφαλμάτων ή σφαλμάτων.
 3. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένες πληροφορίες στον ιστότοπο
Άρθρο 6 – Λογαριασμός χρήστη
 1. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικά. Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης που αποτελείται από γράμματα, σύμβολα και αριθμούς και έχει μήκος τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Η χρήση του λογαριασμού σας είναι για δικό σας κίνδυνο. Η δραστηριότητα στο λογαριασμό σας θα αποδοθεί σε εσάς προσωπικά.
 2. Αναφέρετε τυχόν καταχρήσεις του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε χρήση χωρίς την άδειά σας, το συντομότερο δυνατό και αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας.
Άρθρο 7 – Τιμές και πληρωμές

Ορισμένες υπηρεσίες στον Ιστότοπο μπορούν να αγοραστούν χρησιμοποιώντας πιστώσεις. Μπορείτε να αγοράσετε αυτές τις πιστώσεις μέσω της Ιστοσελίδας. Η τιμή αυτών των πιστώσεων αναφέρεται στην αγορά τους. Οι πιστώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα χρόνο μετά την αγορά τους.

Άρθρο 8 – Δικαίωμα κλεισίματος του λογαριασμού σας

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας αρνηθούμε (προσωρινά) την πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή να κλείσουμε και να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, μη πληρωμής, κατάχρησης ή παραβίασης των παρόντων Γενικών Όρων. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από αυτές τις ενέργειες.

Άρθρο 9 – Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και θα τα αποθηκεύσουμε σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας εδώ.

Άρθρο 10 – Επίλυση συγκρούσεων

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε στην επίλυση συγκρούσεων μεταξύ πωλητών / κατασκευαστών και αγοραστών / εμπορικών σημάτων.

Άρθρο 11 – Ευθύνη

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για:

 1. άμεση ή έμμεση ζημία που υπέστησαν ως αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας μας, ανεξάρτητα από το αν η αξίωση βασίζεται ή όχι σε καθεστώς εγγύησης, συμφωνία ή οποιαδήποτε άλλη νομική αρχή.
 2. άμεση ή έμμεση ζημία που είναι αποτέλεσμα (άδικων) πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο, ανεξάρτητα από το αν οι πληροφορίες αυτές παρασχέθηκαν από εμάς ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος, ενεργές στην Ιστοσελίδα.
 3. ζημία που προκύπτει από λάθη τρίτων ή που προκαλούνται από τη μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας ως αποτέλεσμα περιστάσεων εκτός του πεδίου εφαρμογής της επιρροής μας.
Άρθρο 12 – Αποζημίωση

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας αποζημιώνετε από οποιεσδήποτε αξιώσεις, υποχρεώσεις, ζημιές, απώλειες και έξοδα από τρίτους που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών. Αυτή η ρήτρα δεν ισχύει σε περιπτώσεις παράνομης πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας από την πλευρά μας.

Άρθρο 13 – Πνευματική ιδιοκτησία
 1. Όλα τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιασδήποτε φύσης που εκτίθενται στην Ιστοσελίδα μαζί με τον υποκείμενο κώδικα λογισμικού, ανήκουν αποκλειστικά στην Manufy B.V.
 2. Η Manufy B.V. σας παρέχει μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, χωρίς δικαιώματα και ανακλητή άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας για προσωπική χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους.
 3. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας μας δίνετε μια, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα, μεταβιβάσιμη και παγκόσμια άδεια χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου ανεβάζετε στον Ιστότοπο.
 4. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας και τη μεταφόρτωση περιεχομένου δηλώνετε ότι:
   • είστε ο μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος αυτού του περιεχομένου. ή
   • έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης, συναινέσεις, δικαιώματα ή απαλλαγές για να ανεβάσετε το περιεχόμενο.
Άρθρο 14 – Εφαρμοστέο δίκαιο

Ολλανδικό Δίκαιο

Άρθρο 15 – Αρμόδιο δικαστήριο

Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών και όλες τις συμφωνίες μεταξύ εσάς και της Manufy B.V. θα υποβάλλονται αποκλειστικά στο αρμόδιο δικαστήριο της Noord-Nederland στις Κάτω Χώρες.

v1.0 23-11-2020