Vi er Manufy B.V. med følgende adresse: Sylviuslaan 5, Groningen og postnummer: 9728 NS. Du kan finde os hos Handelskammeret under følgende nummer: 77256026.

Hvis du har spørgsmål til disse generelle vilkår, kan du kontakte os via mail på: support@manufy.com.

Artikel 1 – Anvendelighed

Disse generelle vilkår for brug (de generelle vilkår) gælder, når du bruger webstedet, www.manufy.com, herunder underdomæner (webstedet).

Artikel 2 – Almindelige bestemmelser
 1. De generelle vilkår gælder, når du bruger webstedet og omfatter alle tjenester, der tilbydes af os.
 2. Vi forbeholder os ret til at ændre de generelle vilkår til enhver tid. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du den seneste version af de generelle vilkår.
 3. Afvigende vilkår gælder kun, hvis vi skriftligt har accepteret dem.
 4. Hvis en del af disse generelle vilkår er ugyldige, påvirker dette ikke anvendeligheden af resten af disse generelle vilkår. Den del, der er ugyldig, erstattes af en bestemmelse, der ligner den bestemmelse, der er ugyldig.
Artikel 3 – Platformen
 1. Målet med hjemmesiden er at forbinde købere, brands og freelancere til de bedste og mest bæredygtige producenter i EU.
 2. Manufy B.V. er aldrig part i den endelige aftale mellem brugere af platformen.
 3. Selvom vi stræber efter at levere en optimal brugeroplevelse, leverer vi vores tjenester som de er uden nogen garantier med hensyn til kvaliteten af de tilbudte tjenester.
Artikel 4 – Vilkår for brug af hjemmesiden
 1. Du kan ikke bruge hjemmesiden på en måde, der overtræder hollandsk lov eller andre gældende regler eller bestemmelser.
 2. Du må ikke sprede følgende:
   • pornografiske videoer, billeder eller andet materiale med erotisk indhold;
   • tekster, billeder eller andre medier med erotisk indhold;
   • spam;
   • urigtige eller vildledende oplysninger
   • virus, malware, spyware eller anden software, der er beregnet til at skade vores eller andre brugeres computere.
 3. Du må ikke oprette en konto under en andens navn eller foregive at være en anden.
 4. Du er forpligtet til ikke at videregive personoplysninger, der er erhvervet fra andre brugere og forbudt at misbruge dem.
 5. Du har ikke tilladelse til at henvende dig til andre brugere til andre kommercielle formål end det, som webstedet er beregnet til.
Artikel 5 – Webstedets tilgængelighed
 1. Vi vil gøre alt for at gøre hjemmesiden tilgængelig til enhver tid.
 2. Vi garanterer ikke, at hjemmesiden er uden fejl, begrænsninger, fejl eller tilgængelig 24/7. Vi påtager os intet ansvar overhovedet for eventuelle skader, hverken direkte eller indirekte, forårsaget af, at webstedet ikke er tilgængeligt eller på grund af fejl eller fejl.
 3. Vi påtager os intet ansvar for skader forårsaget af fejlagtige oplysninger på hjemmesiden
Artikel 6 – Brugerkonto
 1. Du skal muligvis behandle dine kontooplysninger og din adgangskode fortroligt. Brug en sikker adgangskode, der består af bogstaver, symboler og tal, og som er mindst 8 tegn lang. Brugen af din konto er på egen risiko. Aktivitet på din konto vil blive tilskrevet dig personligt.
 2. Rapportér venligst misbrug af din konto eller enhver brug uden din tilladelse, så hurtigt som muligt og skift din adgangskode.
Artikel 7 – Priser og betalinger

Nogle tjenester på hjemmesiden kan købes ved hjælp af kreditter. Du kan købe disse kreditter via hjemmesiden. Prisen på disse kreditter nævnes ved deres køb. Kreditter kan bruges i et år efter købet.

Artikel 8 – Ret til at lukke din konto

Vi forbeholder os ret til (midlertidigt) at nægte dig adgang til din konto eller lukke og slette din konto i tilfælde af forsinket betaling, manglende betaling, misbrug eller overtrædelse af disse generelle vilkår. Vi påtager os intet ansvar for skader forårsaget af disse handlinger overhovedet.

Artikel 9 – Fortrolighed og privatlivets fred

Vi holder dine personoplysninger fortrolige og opbevarer dem i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Du kan læse vores privatlivspolitik her.

Artikel 10 – Konfliktløsning

Vi er ikke forpligtet til at hjælpe med at løse konflikter mellem sælgere/producenter og købere/brands.

Artikel 11 – Ansvar

Vi er ikke ansvarlige for:

 1. direkte eller indirekte skade, der er lidt som følge af brugen af vores websted, uanset om kravet er baseret på en garantiordning, aftale eller ethvert andet juridisk princip;
 2. direkte eller indirekte skade, der er resultatet af (uretmæssige) oplysninger på webstedet, uanset om disse oplysninger blev leveret af os eller en anden part, der er aktiv på webstedet;
 3. skader som følge af fejl begået af tredjeparter eller forårsaget af webstedets utilgængelighed som følge af omstændigheder uden for rammerne af vores indflydelse.
Artikel 12 – Skadesløsholdelse

Ved at bruge hjemmesiden holder du os skadesløse for eventuelle krav, ansvar, skader, tab og udgifter fra tredjeparter, der opstår som følge af brugen af webstedet eller tjenesterne. Denne klausul gælder ikke i tilfælde af ulovlig hensigt eller grov uagtsomhed fra vores side.

Artikel 13 – Intellektuel ejendomsret
 1. Alle varemærkerettigheder, ophavsret, databaserettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder af enhver art, der tilfalder webstedet sammen med den underliggende softwarekode, ejes udelukkende af Manufy B.V.
 2. Manufy B.V. giver dig hermed en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, royaltyfri og genkaldelig licens til at bruge hjemmesiden til personlig brug i overensstemmelse med disse generelle vilkår.
 3. Ved at bruge vores websted giver du os en, ikke-eksklusiv, royaltyfri, overførbar og verdensomspændende licens til at bruge alt indhold, du uploader på webstedet.
 4. Ved at bruge hjemmesiden og uploade indhold erklærer du, at:
   • du er eneindehaver af dette indhold; eller
   • du har fået alle nødvendige licenser, samtykker, tilladelser eller dispensationer til at uploade indholdet.
Artikel 14 – Gældende lov

Hollandsk ret

Artikel 15 – Kompetent domstol

Alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse generelle servicevilkår og alle aftaler mellem dig og Manufy B.V., skal udelukkende forelægges den kompetente domstol i Noord-Nederland i Holland.

v1.0 23-11-2020