Ние сме Manufy B.V. със следния адрес: Sylviuslaan 5, Гронинген и пощенски код: 9728 NS. Можете да ни намерите с Търговската камара под следния номер: 77256026.

Приложими са следните правила и условия:

Ако имате въпроси относно тези общи условия, можете да се свържете с нас чрез поща на адрес: support@manufy.com.