Ние сме Manufy B.V. със следния адрес: Sylviuslaan 5, Гронинген и пощенски код: 9728 NS. Можете да ни намерите с Търговската камара под следния номер: 77256026.

Ако имате въпроси относно тези общи условия, можете да се свържете с нас чрез поща на адрес: support@manufy.com.

Член 1 – Приложимост

Настоящите общи условия за ползване (Общите условия ) се прилагат при използване на Уебсайта, www.manufy.com, включително поддомейни (Уебсайта ).

Член 2 – Общи положения
 1. Общите условия се прилагат, когато използвате Уебсайта и се простира върху всички услуги, предлагани от нас.
 2. Запазваме си правото да променяме Общите условия по всяко време. С използването на Уебсайта приемате най-новата версия на Общите условия.
 3. Отклонението на условията е приложимо само ако сме се съгласили с тях, в писмена форма.
 4. Ако някоя част от настоящите Общи условия е нищожна, това не засяга приложимостта на остатъка от настоящите Общи условия. Частта, която е нищожна, се заменя с разпоредба, която тясно прилича на разпоредбата, която е нищожна.
Член 3 – Платформата
 1. Целта на Уебсайта е да свърже купувачите, марките и фрийлансърите с най-добрите и устойчиви производители в рамките на ЕС.
 2. Manufy B.V. никога не е страна по окончателното споразумение между потребителите на платформата.
 3. Докато се стремим да предоставяме оптимално потребителско изживяване, ние доставяме услугите си, както е без никакви гаранции по отношение на качеството на предлаганите услуги.
Член 4 – Условия за ползване на Уебсайта
 1. Не можете да използвате Уебсайта по начин, който нарушава холандската правна уредба или други приложими правила или разпоредби.
 2. Нямате право да разпространявате следното:
   • порнографски видеоклипове, изображения или друг материал с еротично съдържание;
   • текстове, изображения или други медии с еротично съдържание;
   • спам;
   • невярна или подвеждаща информация;
   • вируси, злонамерен софтуер, шпионски софтуер или друг софтуер, предназначен да навреди на нашите компютри или на този на други потребители.
 3. Нямате право да създавате акаунт под чуждо име или да се преструвате на някой друг.
 4. Вие сте длъжни да не разкривате лични данни, придобити от други потребители, и ви е забранено да злоупотребявате с него.
 5. Нямате право да се обръщате към други потребители за други търговски цели от тази, за която е предназначен Уебсайтът.
Член 5 – Наличност на уебсайта
 1. Ние ще вложим всички усилия, за да направим Уебсайта достъпен по всяко време.
 2. Ние не гарантираме, че Уебсайтът е без грешки, ограничения, бъгове или налични денонощно. Ние не поемаме каквато и да е отговорност за каквито и да било щети, независимо дали са преки или косвени, причинени от това, че Уебсайтът е недостъпен или поради бъгове или грешки.
 3. Не поемаме отговорност за вреди, причинени от погрешна информация на уебсайта
Член 6 – Потребителски акаунт
 1. Може да третирате данните за профила си и поверителната парола. Използвайте безопасна парола, която се състои от букви, символи и цифри и която е дълга поне 8 знака. Използването на профила Ви е за ваш собствен риск. Активността в профила Ви ще ви бъде приписана лично.
 2. Моля, съобщете всички злоупотреби с вашия акаунт или всяка употреба без ваше разрешение, възможно най-скоро и променете паролата си.
Член 7 – Цени и плащания

Някои услуги на Уебсайта могат да бъдат купени с помощта на кредити. Можете да закупите тези кредити чрез Website. Цената на тези кредити се споменава при покупката им. Кредитите могат да се използват за една година след покупката им.

Член 8 – Право да закриете профила си

Ние си запазваме правото (временно) да Ви откажем достъп до вашата сметка или да закрием и изтрием сметката Ви в случай на забавено плащане, неплащане, злоупотреба или нарушение на настоящите Общи условия. Не приемаме никаква отговорност за вреди, причинени от тези действия, каквото и да е.

Член 9 – Поверителност и поверителност

Ние съхраняваме Вашите лични данни поверителни и го съхраняваме в съответствие с нашата Политика за поверителност. Можете да прочетете нашата Политика за поверителност тук.

Член 10 – Разрешаване на конфликти

Ние не сме длъжни да помогнем за разрешаването на конфликти между продавачи/производители и купувачи/марки.

Член 11 – Отговорност

Ние не носим отговорност за:

 1. преки или косвени щети, претърпени като следствие от използването на нашия Уебсайт, независимо от това дали претенцията се основава или не на гаранционна схема, споразумение или друг правен принцип;
 2. преки или косвени щети, които са резултат от (неправомерна) информация, предоставена на Уебсайта, независимо от това дали тази информация е предоставена от нас или от друга страна, активна на Уебсайта;
 3. щети, произтичащи от грешки, допуснати от трети страни или причинени от неналичността на Уебсайта в резултат на обстоятелства извън обхвата на нашето влияние.
Член 12 – Ощетяване

Използвайки Уебсайта, който ни обезщетявате от всякакви вземания, задължения, щети, загуби и разходи от трети лица, произтичащи от използването на Уебсайта или Услугите. Тази клауза не се прилага в случаи на незаконно намерение или груба небрежност от наша страна.

Член 13 – Интелектуална собственост
 1. Всички права върху търговски марки, авторски права, права върху бази данни и всякакви други права на интелектуална собственост от всякакъв характер, които се предоставят в Уебсайта заедно с базовия софтуерен код, са изключително собственост на Manufy B.V.
 2. С настоящото Manufy B.V. Ви предоставя световен, неизключителен, непрехвърлим, безвъзмезден и отменяем лиценз за използване на Уебсайта за лична употреба в съответствие с настоящите Общи условия.
 3. С използването на нашия Уебсайт вие ни давате, неизключителен, безвъзмезден, прехвърляем и световен лиценз, за да използвате всяко съдържание, което качвате на Уебсайта.
 4. С помощта на Уебсайта и качването на съдържание декларирате, че:
   • вие сте единственият и изключителен притежател на това съдържание; или
   • сте получили всички необходими лицензи, съгласие, разрешения или откази за качване на съдържанието.
Член 14 – Регулираща правна

Холандско право

Член 15 – Компетентен съд

Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия за услуги и всички споразумения между Вас и Manufy B.V. се представят изключително на компетентния съд на Noord-Nederland в Нидерландия.

v1.0 23-11-2020